Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 29 November 2022, dit is die huweliksherdenking van ...

Môre, Woensdag 30 November 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van ...

Oormôre, Donderdag 1 Desember 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van ...

...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -