M

Wallace Leonardi

(Wallace Wenceslaus Leonardi)

^^

Ouers

Huwelike en kinders

Verwante

Notas

Bereken verwantskappe


...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -