ימי הולדת

^^

אין יום הולדת היום.

אין יום הולדת מחר.

אין יום הולדת מחרתיים.

...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -