רשימת העדכונים

^^
* 2008-04-20 09:49:52 ( לשנות אדם) :
Annetta McCullough ca 1915-1942
* 2008-04-20 09:49:18 ( לשנות אדם) :
Annetta McCullough ca 1915-1942
* 2008-04-20 09:48:22 ( לשנות אדם) :
Helen Mariola
* 2008-04-20 09:47:30 ( לשנות אדם) :
Helen Mariola
* 2005-11-02 17:42:27 ( לשנות אדם) :
Paul Halsema
* 2005-11-02 17:39:24 ( לשנות אדם) :
Rembertus Halsema 1883

...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -