ז

Menne Stok

(Menne Jacob Stok)

^^

הורים

נישואין ו- ילדים

הערות

חישוב יחס משפחתי


...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -