Årsdager for avdøde personer

^^

I dag, torsdag 12. desember 2019, er det årsdagen:

I morgen, fredag 13. desember 2019, vil det bli årsdagen:

I overmorgen, lørdag 14. desember 2019, vil det bli årsdagen:

...


[Page displayed by GeneWeb 4.06] (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -