Eisse Halsema ca 1770-1825 &1794 Martje Martha Smit ca 1771-1822
|| |
Julius Halsema 1797-1870 &1827
Geziena Boerema 1805-1874
  Johanna Jantje Halsema ca 1808-1842
|  
Martha Halsema 1831-1911    

...


Page displayed by GeneWeb 4.06 (c) Copyright 2002 INRIA - DOC -