Chalice donated by Halsemas to the Catholic Church in Kloosterburen

by: Jacobus (Koos) Halsema
translation: John Ketelaars

Koos writes:

Today was open house at the RC church at Wehe-Den-Hoorn, the mother church of Kloosterburen. There was an exhibition of a chalice donated by the family Halsema. Here follows the description:

“Chalice from 1820, made by Jan Emens of Eenrum, made of silver. Only the cup is gilded. The chalice is an example of Empire-style from the early 19th century. It is simply decorated with leaf motifs (Acamtus leaves) and pearl-motif on the edge. An inscription in the foot explains the history of the chalice. The chalice was donated by J.J.Halsema, probably Johannes Julles Halsema (farmer at Groot Halsum) or his father, Julle Jans halsem. It was stolen, but later restored by the municipality in 1820. The cup of this silveren chalice is gilded on the inside, because the wine in the eucharist during the consacration changes in the Sacred Blood of Christ; This Blood may only be kept in golden dishware.”

Koos schrijft::

Vandaag was er een open dag van de RK kerk te Wehe-Den Hoorn, de moederkerk van Kloosterburen. Daar was een kelk tentoon gesteld die geschonken is door de familie Halsema. Hierbij de beschrijving:

“Kelk uit 1820, gemaakt door Jan Ernens uit Eenrum, gemaakt van zilver. Alleen de cuppa is van binnen verguld. De kelk is een voorbeeld van Empire-stijl uit de vroege 19e eeuw. Het is vrij eenvoudig versierdmet bladmotieven (van Acanthusblad) en parelranden. Een inscriptie in de voet geeft de geschiedenis van de kelk prijs. De kelk werd geschonken door J.J. Halsema, vermoedelijk Johannes Julles Halsema (boer op Groot Halsum) of zijn vader Julle Jans Halsema. Na een diefstal werd de kelk hersteld door de gemeente in 1820. De cuppa van deze zilveren kelk is van binnen verguld, omdat de wijn in de eucharistie tijdens de consecratie verandert in het H. Bloed van Christus; dit Bloed mag alleen in gouden vaatwerk bewaard worden.”