Origin of Halsemastraat.

Follow this link to view maps of the street.

Follow this link to view photos and story of Groot Halsum

Dutch:

Hierbij de geschiedenis van het ontstaan van de naam “HALSEMASTRAAT”:

In een raadsvergadering op 30 augustsus 1977 is besloten de straatnaam in de uitbreiding van het dorp “Halsemastraat” te noemen omdat:

“Straat, waarvan de naam gebaseerd is op de familienaam HALSEMA. Het geslacht kwam voor de Hervorming al voor in Kloosterburen. Dit geslacht had zijn bakermat op de boerderij Groot Halsum aan de Dijksterweg 26. Deze boerderij was een edele heerd waaraan het redgerrecht was verbonden. Het is bekend dat Tjasse Halbertsma in 1462 eigenaar was van deze boerderij. Waar nu de buitentuin is stond vroeger Klein Halsum doch als gevolg van de Kerstvloed in 1717 is deze verdwenen.”

English:

At a council meeting of 30 Aug 1977 the decision was made to name the street “Halsemastraat” [Halsema Street] with the extension of the village, because:

” Street, whose name is based on the family name HALSEMA. The family existed already before the Reformation in Kloosterburen. This fimily had its origin on the farm Groot Halsum (located) at the 26 Dijksterweg. This farm was a home of nobility, connected with the redgerrecht. It is known that Tjasse Halbertsma was owner of this farm in 1462. Earlier there existed Klein Halsum, where now is found the backyard, however (Klein Halsum) has now disappeared as a result of the Christmas flood of 1717.”